CONSTRUIREA ȘI DOTAREA CENTRULUI NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN ORAȘUL CÎMPENI

PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL

AXA 5 DEZVOLTARE DURABILĂ PROMOVAREA TURISMULUI

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 5.3: PROMOVAREA POTENȚIALULUI TURISTIC CREAREA INFRASTRUCTURII NECESARE ÎN SCOPUL CREȘTERII ATRACTIVITĂȚII ROMÂNIEI CA DESTINAȚIE TURISTICĂ

BENEFICIAR: ORAȘUL CÎMPENI

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL-MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU TURISM – AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU TURISM

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: CREAREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ IN SCOPUL DEZVOLTĂRII TURISMULUI SI CREȘTERII NUMĂRULUI DE TURIȘTI ÎN ORAȘUL CÎMPENI ȘI A ZONELOR LIMITROFE.

BUGETUL TOTAL AL PROIECTULUI: 629949,13 LEI, DIN CARE 614697,13 LEI FINANTARE NERAMBURSABII.À

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 1 APRILIE 2015- 31 DECEMBRIE 2015

 

PUNCT DE INFORMARE: CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ CÂMPENI

PROGRAM: Luni- Duminică : 9:00 – 17:00

ADRESA: Str. Gării nr. 1A, Oraș Câmpeni, Județul Alba, Cod Poștal 515500

TELEFON: 0258772926

E-MAIL:  centrulinfoturisticacimpeni@yahoo.com

WEB: www.cnipt.primariacimpeni.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.